belevingsgerichte kunst
©2011 Patrick van Gemert

Belevingsgerichte foto’s

Oud-bestuurder Bonnes Venema opende zondag 20 november een nieuwe expositie: belevingsgerichte kunst van Sarah Barkmeijer en Carlijn Stevens. Deze kunst kan een positief effect hebben op het welzijn van dementerende ouderen. Patrick van Gemert heeft foto’s van de opening gemaakt, die hopelijk ook een positief effect hebben op de mensen die ze bekijken.
Wie zelf de kunst wil zien kan deelnemen aan rondleidingen. Voor meer informatie hierover bij Esther Davina, edavina@sutfene.nl.

Call Now Button