Opbouw van crisisopvang in Hanzehal, veldbedjes in de sporthal. ©Patrick van Gemert
©2015 Patrick van Gemert

Hanzehal crisisopvanglocatie

Maandag 5 oktober komen voor zover nu bekend 95 vluchtelingen naar Zutphen. Zij verblijven 72 uur in de Hanzehal. De groep bestaat uit 11 nationaliteiten en het merendeel komt uit Syrie. De afgelopen dagen verbleven de vluchtelingen in Maartensdijk. Naar verwachting arriveren ze de eerste helft van de middag. Vrijdag 2 oktober liet het Centraal Orgaan voor asielzoekers (COA) weten dat zij de Hanzehal wil gebruiken voor crisisopvang van vluchtelingen.

Voor zover nu bekend biedt de Hanzehal vanaf maandagmiddag onderdak aan 95 vluchtelingen. De groep bestaat voornamelijk uit Syriers. Daarnaast komen er vluchtelingen uit onder andere Eritrea, Iran en Irak. Het gaat om 53 mannen, 29 vrouwen en 13 kinderen.

De Hanzehal is de crisisopvanglocatie van de gemeente Zutphen. Zondagavond is gestart met de inrichting van de hal voor opvang en verzorging. Er komt een deel voor de mannen en een deel voor vrouwen en kinderen. In samenspraak met Vluchtelingenwerk en welzijnsorganisatie Perspectief worden dagactiviteiten georganiseerd. Op het terrein en in de omgeving van de Hanzehal wordt gezorgd voor extra toezicht.

Inwoners die willen helpen, kunnen contact opnemen met Perspectief. De welzijnsorganisatie coördineert de vrijwilligersondersteuning en is vanaf maandag telefonisch bereikbaar op (0575) 596 210. Inwoners die willen helpen, kunnen van 09.00 tot 21.00 uur bellen. Dit geldt ook voor de dagen erna.

Call Now Button