Start van het nieuwsjaar 2017

170104 De Stentor krantenberichtenZoals de naam Zutphens Persbureau doet vermoeden werken we óók voor de media, zoals dagbladen en vakbladen. De foto’s van Patrick van Gemert staan bijna dagelijks in de Stentor en meteen in de eerste week van 2017 hadden we twee “coproducties” in de Stentor: tekst Fiona de Heus, fotografie Patrick van Gemert. We wensen iedereen een boeiend nieuwsjaar.

Call Now Button