Ludwigs Wieg
©2012 Patrick van Gemert

Lions schenken Ludwig’s Wieg 1.750 euro

Lionsclub Zutphen-Kattenhaven schonk vrijdag 16 maart 1.750 euro aan de stichting Ludwig’s Wieg. Deze stichting brengt in het najaar het muziekdrama Beethoven in Zutphen op de planken. Afgelopen vrijdag overhandigde Lionsclubvoorzitter Els Schotanus de cheque aan de penningmeester van Ludwig’s Wieg, Jan Wüstenhoff. Het geld dat de Lions hebben geschonken, is de opbrengst van het derde Groot Zutphens Dictee dat in het najaar van 2011 gehouden is.

Het was vrijdag de eerste keer dat de uitvoerenden van het muziekdrama bij elkaar kwamen. De regisseur en schrijvers stelden zich voor en initiatiefnemer Michel Groothedde legde uit hoe het muziekdrama ontstaan is.

Er zijn namelijk redenen om te twijfelen aan het verhaal dat Beethoven in het Duitse Bonn in 1770 geboren is. Tegelijkertijd zijn er vermoedens dat hij twee jaar later in Zutphen geboren zou kunnen zijn. Stadsarcheoloog Michel Groothedde is hier, samen met anderen, in gedoken, op zoek naar aanwijzingen. De eerste aanleiding hiervoor was de brief die de Nederlander Van Marswijk tien jaar na het overlijden van Beethoven richtte aan de burgemeester van Bonn, die een standbeeld van Van Beethoven wilde oprichten.

Na dit onderzoek constateert Michel Groothedde dat je “niet helemaal als fantast afgeschreven hoeft te worden” als je denkt dat Beethoven inderdaad in Zutphen is geboren. “Bewijzen zijn er niet”, geeft hij toe, “maar er is wel een reden om te twijfelen.” Met het schrijven van het muziekdrama “fantaseren we tussen de feiten door”, legt hij uit.

Het drama wordt in november van dit jaar vier keer opgevoerd door professionals en semiprofessionals. Hiervoor is een begroting van 60.000 euro opgesteld. De helft daarvan moet verdiend worden met de kaartverkoop, de andere helft door fondsenwerving en sponsors. Met de gift van de Lionsclub is hier al circa 25.000 van bereikt.

De Lionsclub Zutphen-Kattenhaven streeft er naar om met name goede doelen in de directe nabijheid te ondersteunen, die te maken hebben met kunst en cultuur. Voorzitter Els Schotanus vertelde vrijdag hoe enthousiast de club is over het initiatief en ze beloofde dat ook later in het jaar nog wat geld aan stichting Ludwig’s Wieg zal worden gedoneerd.

Meer informatie op www.beethoveninzutphen.nl. Hierop kunnen al kaarten worden gereserveerd voor de voorstellingen.

Op de foto: Els Schotanus, voorzitter van Lionsclub Zutphen-Kattenhaven, overhandigt de penningmeester van Ludwig’s Wieg Jan Wüstenhoff de cheque ter waarde van 1.750 euro. (foto Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau)

Call Now Button