Vier nieuwe batsen stonden maandagmorgen klaar voor wethouder Rik de Lange, parkmanager Jos Addink, Berend Veneberg en Geert de Jong (politie). Gezamenlijk plaatsten zij de laatste paal voor het cameratoezicht op de Zutphense bedrijventerreinen.
©2013 Patrick van Gemert

Laatste paal voor camerabewaking en nieuw keurmerk

Vier nieuwe batsen stonden maandagmorgen klaar voor wethouder Rik de Lange, parkmanager Jos Addink, Berend Veneberg en Geert de Jong (politie). Gezamenlijk plaatsten zij de laatste paal voor het cameratoezicht op de Zutphense bedrijventerreinen. Dit gebeurde bij de nieuwe rotonde op de Mars (rondweg-Pollaan) in het bijzijn van vertegenwoordigers van Parkmanagement, VWKZ, BOOR, Werk in Bewaking en Kamer van Koophandel.

Daarna overhandigde Henny Bekkema namens MKB Nederland Jos Addink het nieuwe certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Burgemeester Arnold Gerritsen en wethouder Rik de Lange feliciteerden de bedrijventerreinen met zowel de camerabewaking als het certificaat. “Een heuglijk moment”, noemde burgemeester Gerritsen dit. “Samenwerking is echt de sleutel.”

Naar verwachting leidt de camerabewaking tot minder criminaliteit op de bedrijventerreinen. “De cijfers laten zien dat het aantal incidenten enorm afneemt”, weet ook Rik de Lange.

“Het keurmerk sluit hier naadloos op aan”, vindt Henny Bekkema. “De certificering was een snel proces en er is hard gewerkt door ondernemers, politie, brandweer en gemeente.” Ook bedankt hij Veneberg, die weliswaar geen partner is, maar wel een waardevolle bijdrage heeft geleverd.

Call Now Button