Nieuwsfotografie

Kranten en tijdschriften zijn belangrijke afnemers van onze journalistieke foto's. We zijn op de hoogte van actualiteiten en snel op de plaats van bestemming. Daarbij houden wij hanteren fotorichtlijnen die vergelijkbaar zijn met die van het ANP en Hollandse Hoogte. Belangrijkste aspect daarin is dat beeldbewerking slechts beperkt is toegestaan. We willen immers een betrouwbare weergave van de werkelijkheid geven. Het manipuleren van het beeld door het verwijderen of toevoegen van elementen is daarom niet toegestaan (behalve het verwijderen van stof van de sensor) en met beeldbewerking gaan we niet verder dan wat we vroeger in de doka konden bereiken. De beelden zijn voorzien van duidelijke bijschriften en we communiceren hierover ook met onze klanten om te voorkomen dat verkeerde bijschriften en uitsneden worden gemaakt.

Call Now Button